Navetan putkityöt

Yrityksen yksi vahva toimiala on navettarakentaminen, liikevaihdostamme 50% tulee navetoiden putkituksista, joten osaamista ja tiedonjanoa tälle vaativalle kohteelle löytyy.

Navetoiden putkituksissa päätavoitteet on materiaalien kestävyys ja eläinten aiheuttamien vaurioiden ennaltaehkäisy asennusvaiheessa. Myös navetoiden energiantuotantoa on syytä ajatella niin uudis- kuin saneerauskohteessa. Jo yhden robotin kokoluokan navetta vie lämpöenergiaa ison omakotitalon verran. Tarjoamme myös lvi-suunnittelua navetoihin.
Lvi Suihkonen Oy on tehnyt viimeisen kuuden vuoden aikana noin 25 uudisnavettaa ja useita laajennuksia ja saneerauksia.

Teemme pääasiassa navettaprojektit tuntitöinä.

Matkoista veloitamme matkakulut 0,8€/km alv 0%.

Töistä työmaalla ja pakkaukset jne. 45€/h alv 0%

Majoituskulut tarpeen mukaan.


2014 vuonna teimme mm. 5 robottinavettaa ympäri suomea.

2016 vuonna 5 robottinavettaa (Kuusamo-Kontiolahti, 1 asemapihatto ja lisäksi muut pienemmät kohteet.

2017 työn alla 5 robottinavettaa (Tornio-Kauhajoki), muutamia loppukasvattamolaajennuksia ja saneerauksia.

Palvelut/kalusto

Meillä on käytössä kolme todella hyvin kalustettua isoa huoltoautoa, iso pressukapellikärry, auton- ja tavarankuljetuslavetti, viemärikärry ja kuomukärry. Laajan työkaluvalikoiman ja työautojen ansiosta pystymme toimimaan kustannustehokkaasti myös etäämmällä olevissa kohteissa.Kaikki asentajat on maatiloilta kotoisin joten tietoa ja kokemusta on myös asiakkaan näkökulmasta. Navetoiden lvi-suunnittelut saa myös kauttamme, navetat voidaan suunnitella edeltä asiakkaan kanssa ja toimittaa suunnitelmat piirrettäväksi lvi-suunnitelmia tekevälle yhteistyökumppanille tai sitten annamme koko projektin suunnittelijalle. Laskemme tarvittaessa myös navetan lämmitysenergiantarpeet ja laskemme tarjouksen ratkaisuista. Toimimme yhteistyössä Suomen lämpöpumpputekniikka oy:n kanssa, joka toimittaa meille Lämpöässä maalämpölaitteet.

Kohteita

Maalämpöratkaisut navetoissa

Mitoitamme ja toimitamme Lämpöässä maalämpöpumppuja uudis- ja saneerauskohteisiin.
Meillä on kokemusta maalämmön yhteensovittamisesta erillaisten maidon lämmöntalteenottomuotojen kanssa ja itse energian keräämisestä esimerkiksi lietekuiluista, lietesäiliöstä jne.
Keräämme muutamista navetoiden maalämpöjärjestelmistä kulutuslukemia ja lämpötiloja omaan ja Suomen Lämpöpumpputekniikan käyttöön.
Tiedämme lypsyrobottien, maitotankkien ja pesureiden tarvitsemat vesimäärät, tilojen lämmittämiseen tarvittava energia ja ja lämmöntalteenoton hyödyt  mitoitamme näiden perusteella maalämpöpumpun ja tarvittavan lämmönkeruuratkaisun.
Lisää tietoa kulutuksista ja järjestelmistä yrityksen facebook-sivuilla.

https://www.facebook.com/LviSuihkonenOy

http://www.lampoassa.fi/